New item has been added to your cart
New item has been added to your cart

default logo

default logo

Samudra Publications


G.C.E. A/L Books


Total Result : 20 | Current View : 1-20  

Art Stream

GRUHA ARTHIKA VIDYAWA SIDDHANTHA
10%
LKR 720.00   LKR 800.00
USAS PELA NUTHANA KETIKATHA VIMARSHANA
10%
LKR 360.00   LKR 400.00
USAS PELA BEDDEGAMA NAWAKATHAWA
10%
LKR 202.50   LKR 225.00
PREMATHI JAYATHI SOKO NAATYA VICHARAYA
10%
LKR 225.00   LKR 250.00
WIYAMANA
10%
LKR 157.50   LKR 175.00
Deshapalana Widya Lipi.
10%
LKR 225.00   LKR 250.00
Hindi Textbook for G.C.E. Advanced Level
10%
LKR 1,305.00   LKR 1,450.00
Nuthana Padya Vimarshana
10%
LKR 247.50   LKR 275.00
G.C.E. A/L POETRY RESOURCE BOOK FOR STUDENTS
10%
LKR 2,025.00   LKR 2,250.00
Sinhala Akshara Vinyasya
10%
LKR 225.00   LKR 250.00
Viruddhartha Vag Koshaya
10%
LKR 135.00   LKR 150.00
Tharka Shashtraya
10%
LKR 450.00   LKR 500.00
 Out of Stock
Nuthana Padya Wimansa
10%
LKR 180.00   LKR 200.00
 Out of Stock
A/L- Bauddha Shishtacharaya
10%
LKR 247.50   LKR 275.00
Getum Nirakaranaya - A/L (Political)
10%
LKR 144.00   LKR 160.00
Gira Sandesha Vivaranaya
10%
LKR 225.00   LKR 250.00
Purathana Gadya Sangrahaya
10%
LKR 202.50   LKR 225.00
Panagahena Akuru
10%
LKR 225.00   LKR 250.00