New item has been added to your cart
New item has been added to your cart

default logo

default logo

Samudra Publications


G.C.E. A/L Books


Total Result : 51 | Current View : 1-30  

Science Stream

Algebra II
10%
LKR 810.00   LKR 900.00
Veeja Ganithaya II
10%
LKR 810.00   LKR 900.00
13 SRENIYA SHUDDHA GANITHAYA
10%
LKR 675.00   LKR 750.00
LOWA MAHA VIDYAGNAYO - 2 JEEWA VIDYAGNAYO
10%
LKR 247.50   LKR 275.00
Advanced Level Algebra I
10%
LKR 675.00   LKR 750.00
Sthithi Widyawa 2.
10%
LKR 585.00   LKR 650.00
Statics II
10%
LKR 585.00   LKR 650.00
Probability
10%
LKR 495.00   LKR 550.00
Gathi Widyawa II
10%
LKR 810.00   LKR 900.00
Sambhawithawa
10%
LKR 495.00   LKR 550.00
Dynamics II
10%
LKR 810.00   LKR 900.00
veeja ganithaya 1
10%
LKR 675.00   LKR 750.00
S saha P gonuwala Akabanika Rasayanaya
10%
LKR 315.00   LKR 350.00
Shakthi Vidyawa Redox Anumapana
10%
LKR 292.50   LKR 325.00
A/L Chemistry - Wayu Awastha Gananayo
10%
LKR 292.50   LKR 325.00
A/L GATHI VIDYAWA 1
10%
LKR 765.00   LKR 850.00
G.C.E. A/L Biology Workbook
10%
LKR 1,125.00   LKR 1,250.00
Calculus
10%
LKR 765.00   LKR 850.00
Kalanaya
10%
LKR 765.00   LKR 850.00
Dynamics I
10%
LKR 765.00   LKR 850.00
Statics I
10%
LKR 675.00   LKR 750.00
Usas Pela Trikonamithiya
10%
LKR 432.00   LKR 480.00
G.C.E. A/L Gathi Widyawa I
10%
LKR 765.00   LKR 850.00
Padarthaye Wywahaya Saha Bandana
10%
LKR 351.00   LKR 390.00
Paramanuka Wyhaya saha Awrthithawa
10%
LKR 270.00   LKR 300.00
Rasayanika Gananayo
10%
LKR 292.50   LKR 325.00
Coordinate Geometry
10%
LKR 405.00   LKR 450.00